دورخوان ، پیشخوان آنلاین مطبوعات

گزارش موسیقی (۸۵) – مهر ۱۳۹۵

گزارش موسیقی شماره ۸۵ - مهر ۱۳۹۵
قیمت : 10,000 تومان

فهرست مطالب: سرمقاله / صبوری با طعم مبارزه و استقامت / سروش رضایی یادمان: شریف، مردم سالار موسیقی ؛ برای درگذشت فرهنگ شریف / علی نجفی ملکی فرهنگ شریف از زبان خودش، با استناد به گفتگوهای خودش پرونده: میراث دار قانون؛ مروری بر زندگی هنری ملیحه سعیدی / علی عظیمی نژادان روایت نوازندگی قانون به سبک ایرانی؛ ...