جامعه و علوم اجتماعی

نمایش 16 نتیحه

مرتب سازی بر اساس:
مهندسی شناختی و سازمان ایمنی در مدیریت ترافیک هوایی

مهندسی شناختی و سازمان ایمنی در مدیریت ترافیک هوایی

Cognitive Engineering and Safety Organization in Air Traffic Management
۶۰۰ تومان
فرایند تحلیل آماری در روانشناسی

فرایند تحلیل آماری در روانشناسی

The Process of Statistical Analysis in Psychology
۸۷۰ تومان
رفتار انسانی و محیط اجتماعی ویرایش ششم
مقدمه ای بر کار اجتماعی ویرایش دوم
اسرار یوفوها در پایگاه رایت پترسون
معرفی روابط عمومی راهبردی

معرفی روابط عمومی راهبردی

Introduction to Strategic Public Relations
۵۱۰ تومان
آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان
کشف جامعه شناسی: مفاهیم اصلی
شخصیت و رشد شخصی ویرایش هفتم

شخصیت و رشد شخصی ویرایش هفتم

Personality and Personal Growth 7th Edition
۵۰۰ تومان
چرا ما خرید می کنیم: پاداش های احساسی و استراتژی های خرده فروشی
روش های تحقیق، طراحی و تجزیه و تحلیل ویرایش دوازدهم
همکاری، مشاوره و کار در تیم برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

همکاری، مشاوره و کار گروهی برای دانش آموزان با نیازهای ویژه

Collaborating, Consulting and Working in Teams for Students with Special Needs (8th Edition)
۹۰۰ تومان
خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

Kinship in Ancient Athens: Two-Volume Set: An Anthropological Analysis
۵۵۰ تومان
راهنمای میدانی برای درک خطای انسانی ویرایش سوم
آموزش کارکردی ورزش: تهویه مناسب برای ورزشکار امروزی

آموزش کارکردی ورزش: تهویه مناسب برای ورزشکار امروزی

Functional Training for Sports: Superior Conditioning for Today's Athlete
۸۱۰ تومان
0

بالا