درخواست کتاب/نشریه

تمامی درخواست های کتاب/مجله/روزنامه/کمیک/آموزش ویدیویی/مجموعه صوتی و… از طریق فرم زیر قابل طرح است.

از ابتدای سال 1400 پاسخ اولیه به ایمیل ثبت شده حداکثر تا 24 ساعت ارسال میشود. در صورتی که ایمیل را دریافت نکردید، پوشه اسپم را بررسی بفرمایید.

در وارد کردن ایمیل خود دقت کنید. زیرا راه ارتباطی برای پاسخ به درخواست هاست.

هزینه کتاب (هرجلد 6000 تومان) کمیک/نشریه (هر جلد 5000 تومان) خواهد بود و هزینه بیشتری لحاظ نمیشود.

به کتابخانه دورخوان خوش آمدید