شعر و درام

مشاهده همه 20 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:

فرهنگ سفر، سفرنامه نویسی و زنان بنگالی 1870 تا 1940

Travel Culture, Travel Writing and Bengali Women, 1870-1940
۲,۷۰۰ تومان

شکسپیر و هم عصران او

Shakespeare and His Contemporaries
۲,۵۸۰ تومان

هملت و چشم انداز تاریکی

Hamlet and the Vision of Darkness
۲,۷۲۰ تومان

زندگی ویلیام اپس پیکو

The Life of William Apess, Pequot
۲,۶۴۰ تومان

آوا در ادبیات انگلیسی بعد از قرون وسطایی: فضاهای همگانی

Voice in Later Medieval English Literature: Public Interiorities
۲,۹۲۰ تومان

اعصار سوپرمن: مقالاتی درباره مد فولادی در گذر زمان

The Ages of Superman: Essays on the Man of Steel in Changing Times
۲,۶۵۰ تومان

تصور مخاطبان در درام مدرن اولیه؛ 1558 تا 1642

Imagining the Audience in Early Modern Drama, 1558-1642
۲,۸۶۰ تومان

اسب در فرهنگ اروپای پیشامدرن

The Horse in Premodern European Culture
۲,۷۰۰ تومان

بزرگترین امپراتوری: زندگی سنکا

The Greatest Empire: A Life of Seneca
۲,۸۲۰ تومان

پارچه حیات: هنر نساجی در بوتان: فرهنگ، سنت و تحول

Fabric of Life - Textile Arts in Bhutan : Culture, Tradition and Transformation
۲,۵۰۰ تومان

زندگی پرسی بیش شلی: بیوگرافی انتقادی

The Life of Percy Bysshe Shelley: A Critical Biography
۲,۵۲۰ تومان

شکسپیر و فرهنگ جوانان

Shakespeare and Youth Culture
۲,۸۵۰ تومان

کتاب شکسپیر: توضیح ساده ایده های بزرگ

The Shakespeare Book: Big Ideas Simply Explained
۲,۵۰۰ تومان

کتاب ادبیات: توضیح ساده ایده های بزرگ

The Literature Book: Big Ideas Simply Explained
۲,۵۲۰ تومان

فراتر از مطالعات چینی: نگارش چینی و خطوط فرهنگی

Beyond Sinology: Chinese Writing and the Scripts of Culture
۲,۵۱۰ تومان

طرح و الگو در روایت

Meander, Spiral, Explode: Design and Pattern in Narrative
۲,۵۰۰ تومان
0

بالا