روانشناسی

مشاهده همه 15 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:

طراحی با سمت راست مغز (ویرایش چهارم)

Drawing on the Right Side of the Brain: The Definitive, 4th Edition
۶۰۰ تومان

آمار کاربردی: تکنیک های دومتغیره تا چندمتغیره (ویرایش دوم)

Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques 2th Edition
۶۱۰ تومان

مهندسی شناختی و سازمان ایمنی در مدیریت ترافیک هوایی

Cognitive Engineering and Safety Organization in Air Traffic Management
۶۰۰ تومان

فرایند تحلیل آماری در روانشناسی

The Process of Statistical Analysis in Psychology
۸۷۰ تومان

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان

شخصیت و رشد شخصی ویرایش هفتم

Personality and Personal Growth 7th Edition
۵۰۰ تومان
0

بالا