روانشناسی

نمایش 11 نتیحه

مرتب سازی بر اساس:
آمار کاربردی: از دومتغیره تا تکنیک های چندمتغیره

آمار کاربردی: تکنیک های دومتغیره تا چندمتغیره (ویرایش دوم)

Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques 2th Edition
۶۱۰ تومان
فیزیولوژی رفتار (ویرایش دوازدهم)
سکوت طلایی نیست: استراتژی هایی برای کمک به کودکان خجالتی
ورزش و فعالیت بدنی برای سلامت روانی

ورزش و فعالیت بدنی برای سلامت روانی

Sport and Physical Activity for Mental Health
۵۰۰ تومان
رشد کودک (ویرایش هفتم)

رشد کودک (ویرایش هفتم)

Child Development, 7th Edition
۷۰۰ تومان
مهندسی شناختی و سازمان ایمنی در مدیریت ترافیک هوایی

مهندسی شناختی و سازمان ایمنی در مدیریت ترافیک هوایی

Cognitive Engineering and Safety Organization in Air Traffic Management
۶۰۰ تومان
فرایند تحلیل آماری در روانشناسی

فرایند تحلیل آماری در روانشناسی

The Process of Statistical Analysis in Psychology
۸۷۰ تومان
آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان
شخصیت و رشد شخصی ویرایش هفتم

شخصیت و رشد شخصی ویرایش هفتم

Personality and Personal Growth 7th Edition
۵۰۰ تومان
روش های تحقیق، طراحی و تجزیه و تحلیل ویرایش دوازدهم
راهنمای میدانی برای درک خطای انسانی ویرایش سوم
0

بالا