جامعه شناسی و مردم شناسی

نمایش 7 نتیحه

مرتب سازی بر اساس:
آمار کاربردی: از دومتغیره تا تکنیک های چندمتغیره

آمار کاربردی: تکنیک های دومتغیره تا چندمتغیره (ویرایش دوم)

Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques 2th Edition
۶۱۰ تومان
ملزومات انسان شناسی فیزیکی (ویرایش دهم)

ملزومات انسان شناسی فیزیکی (ویرایش دهم)

Essentials of Physical Anthropology 10th Edition
۵۵۰ تومان
رفتار انسانی و محیط اجتماعی ویرایش ششم
آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان
کشف جامعه شناسی: مفاهیم اصلی
چرا ما خرید می کنیم: پاداش های احساسی و استراتژی های خرده فروشی
خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

Kinship in Ancient Athens: Two-Volume Set: An Anthropological Analysis
۵۵۰ تومان
0

بالا