جامعه شناسی و انسان شناسی

مشاهده همه 9 نتیجه

مرتب سازی بر اساس:
محافظت از یخچال ها: سرزمین، حیوانات و بشریت در هیمالیا

محافظت از یخچال ها: سرزمین، حیوانات و بشریت در هیمالیا

Caring for Glaciers : Land, Animals, and Humanity in the Himalayas
۷۴۰ تومان
دانشنامه رسانه های اجتماعی و سیاست (مجموعه سه جلدی)
۷۲۰ تومان
آمار کاربردی: از دومتغیره تا تکنیک های چندمتغیره

آمار کاربردی: تکنیک های دومتغیره تا چندمتغیره (ویرایش دوم)

Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques 2th Edition
۶۱۰ تومان
ملزومات انسان شناسی فیزیکی (ویرایش دهم)

ملزومات انسان شناسی فیزیکی (ویرایش دهم)

Essentials of Physical Anthropology 10th Edition
۵۵۰ تومان
رفتار انسانی و محیط اجتماعی ویرایش ششم
۵۹۰ تومان
آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان
کشف جامعه شناسی: مفاهیم اصلی

کشف جامعه شناسی: مفاهیم اصلی

Discover Sociology: Core Concepts
۵۱۰ تومان
چرا ما خرید می کنیم: پاداش های احساسی و استراتژی های خرده فروشی
خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

خویشاوندی در آتن باستان: تجزیه و تحلیل انسان شناسی

Kinship in Ancient Athens: Two-Volume Set: An Anthropological Analysis
۵۵۰ تومان
0

بالا