جامعه شناسی

نمایش 4 نتیحه

مرتب سازی بر اساس:
آمار کاربردی: از دومتغیره تا تکنیک های چندمتغیره

آمار کاربردی: تکنیک های دومتغیره تا چندمتغیره (ویرایش دوم)

Applied Statistics: From Bivariate Through Multivariate Techniques 2th Edition
۶۱۰ تومان
رفتار انسانی و محیط اجتماعی ویرایش ششم
آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

آمار بنیادی علوم اجتماعی و رفتاری

Fundamental Statistics for the Social and Behavioral Sciences
۵۱۰ تومان
کشف جامعه شناسی: مفاهیم اصلی
0

بالا